Aktieägartillskott/kapitaltäckningsgaranti

På kommunfullmäktiges sammanträde den 5 mars 2021 beslutade Hörby kommuns Industrifastighets AB:s (Hifab) ägare Hörby kommun (org.nr 212000-1108) att ge Hifab ett villkorat aktieägartillskott om 50 miljoner kronor, samt utställa en kapitaltäckningsgaranti om 28 miljoner kronor gällande till och med 2022-06-30.

Hifabs kontrollstämma 2 är planerad till ordinarie årsstämma den 22 april 2021.

Vänlig hälsning,
Stefan Borg, styrelseordförande
Eva Hellman Persson, vd

Kontakta oss