Avsiktsförklaring i stor fastighetsaffär

Pressmeddelande

Hörby kommuns Industrifastighets AB (Hifab) och dess ägare Hörby kommun har undertecknat en avsiktsförklaring om att avyttra fastigheterna Stjärneborg 1,2 samt del av både Hörby 45:1 och Slagtofta 1:6 till Atos Medical AB.

Tillträdesdatum är satt till den 1 oktober 2021 och den överenskomna köpeskillingen uppgår till 76 miljoner kronor.

Fastigheterna har en sammanlagd lokalyta om 9 020 kvm och en total markareal om ca 56 000 kvm.

Behov av investeringar i fastigheten

Fastigheten (Stjärneborg 1) har ett stort investeringsbehov som beräknas uppgå till 20 miljoner kronor. Fastigheten behöver ett modernt och effektivt energisystem som delvis ersätter delar av markkollektorer som nu har uppnått sin tekniska livslängd.

Utöver detta kräver Atos försäkringsbolag att byggnaden måste utrustas med sprinklers och tillhörande cistern. De investeringarna måste genomföras om Atos ska kunna nyttja lokalerna i framtiden.

– Hifab ser mycket positivt på denna avsiktsförklaring och det medför att bolaget inte behöver finansiera ytterligare investeringar i Stjärneborg 1. Försäljningen gör att bolaget istället kan lösa in lånen kopplade till Stjärneborg 1. Vi är glada över att vår hyresgäst Atos sedan många år blir ägare till fastigheterna och vi ser fram emot ett fortsatt positivt samarbete, tillsammans utvecklar vi Hörby, säger Eva Hellman Persson, VD Hifab

Försäljningen är en  långsiktig lösning för Hifab, Hörby kommun och Atos Medical AB.

Fastighetsaffären medför att Hörby kommun kan ta över låneutrymme från Hifab till kommunens egna framtida investeringar i sin kärnverksamhet.

– Parterna har även kommit överens om att Atos och Hörby kommun tillsammans hittar områden där Atos kan stötta verksamheter inom kommunen. För att fastighetsaffären ska kunna genomföras behöver kommunfullmäktige fatta beslut i ärendet, säger Irene Nyqvist, kommundirektör.

Möjliggör nya satsningar

– I över trettio år har Atos bedrivit verksamhet i nuvarande fastighet och Atos verksamhet i Hörby har fortsatt mycket stor strategisk betydelse. Här finns ett ovärderligt kunnande och en fantastisk personalstyrka som vi vill fortsätta bygga vår verksamhet kring. Med detta förvärv säkrar vi vår närvaro i Hörby och skapar möjlighet till framtida expansioner av verksamheten. Atos har tillsammans med Hifab och Hörby kommun funnit en bra lösning för samtliga parter, det är vi mycket nöjda med, säger Martin Richardson, SVP Operations, Atos Medical AB.

Kommunstyrelsens ordförande Cecilia Bladh in Zito (SD) och 1:e vice ordförande Lars-Göran Ritmer (M) kommenterar också beslutet:

– Det gemensamma styret med Sverigedemokraterna och Moderaterna ser mycket positivt på att Atos Medical AB vill satsa och utveckla sin verksamhet i Hörby. Vi hoppas på fortsatt expansion och att förhoppningsvis ytterligare arbetstillfällen skapas. Detta minskar kommunens finansiella risk och frigör kapital som skapar möjlighet för Hörby kommun att satsa vidare på välfärden inom vård, barnomsorg och skolor.

Fyra personer står på rad och tittar in kameran.
Stefan Borg, styrelseordförande Hifab, Thomas Persson, vice ordförande Hifab, Hans Frank, ledamot Hifab och Eva Hellman Persson, VD Hifab, är nöjda efter beslutet att underteckna avsiktsförklaring med Atos Medical AB och Hörby kommun den 21 juni 2021.

För mer information:

Eva Hellman Persson, VD
Telefon: 0415-378144
E-post: eva.hellman.persson@horbyindustrifastigheter.se

Kontakta oss