Bolagsstämma beslutar att låta HIFAB fortsätta bedriva verksamhet

Hörby kommuns industrifastighets AB (HIFAB) har idag haft en extra bolagsstämma/kontrollstämma 1 med anledning av den nedskrivning av fastighetsvärden som medfört att bolagets eget kapital är förbrukat.

Enligt Aktiebolagslagen ska kontrollstämma 1 besluta om bolaget ska gå i likvidation eller om fortsatt verksamhet ska bedrivas.

Bolagsstämmans beslut blev att driva verksamheten vidare.

Beslutet innebär att HIFAB har åtta månader på sig att återställa kapitalbristen.

Kontakta oss