Interiör av brandstationen. Brunna rester av byggnad och inventarier.

Branden i brandstationen – vad händer nu?

Den 15 oktober brann brandstationen i Hörby ner. Lokalen användes som en deltidsbrandstation och ingen skadades men tyvärr kunde inte byggnaden räddas.

– Vi är imponerade av brandmännen som lyckades rädda de flesta av sina fordon och en del av utrustningen. Just nu har delar av räddningstjänsten fått mycket fina ersättningslokaler. Det känns som ett riktigt lyft och en positiv omstart. Vi hoppas att denna lokal kan bli aktuell som permanent bas för räddningstjänsten, säger Eva Hellman Persson, vd för Hörby kommuns Industrifastighets AB som äger den nedbrunna brandstationen.

Interiör av brandstationen. Brunna rester av byggnad och inventarier.

Inuti brandstationen som brann torsdagen 15 oktober. Foto: Benni Karlsson

De senaste dagarna ha Hörby kommuns Industrifastighets AB arbetat med intern- och externkommunikation och haft akuta kontakter med våra leverantörer, som ställt upp för bolaget med mycket kort varsel –  tack! Alla berörda har ställt upp och jobbat och löst praktiska situationer löpande, även under sena kvällar och delar av helgen.

Exteriörbild av brandstationen. Sotig och förstörd byggnad.

Den brunna brandstationens fasad. Foto: Benni Karlsson

Vad händer nu?

Nu pågår hyresförhandling om ersättningslokalerna, teknisk undersökning av den nedbrunna byggnaden, ansökan om rivningslov, sanering av den byggnadsdel som klarade branden samt rivning av vagnhallen.

– Jag vill rikta att stort tack till räddningstjänsterna, kollegorna här i bolaget, Polisen, lokaluthyrare, leverantörer, försäkringsbolag och kollegor på Hörby kommun, avslutar Eva Hellman Persson.