Detta händer hos Hifab under 2021

Nu går vi mot ljusare tider och det är härligt! Här kommer information om vad som händer i Hifab under året.

Aktieägartillskott

På grund av bokslutsvärdering 2020-12-31 har bolaget gjort nedskrivningsprövning på en av bolagets fastigheter. Nedskrivningen uppgår till 48 mkr. Detta bokföringstekniska ärende har medfört att bolagets egna kapital är förbrukat. Hifab har upprättat kontrollbalansräkning och genomfört kontrollstämma 1. Hifab avvaktar nu ägarens beslut om aktieägartillskott som fattas på kommunfullmäktige den 1 mars. Vi vill poängtera att Hifab inte har likviditetsbrist. Hifabs ägare Hörby kommun har beslutat att verksamheten ska drivas vidare. Kontrollstämma 2 är planerad till ordinarie bolagsstämma.

Den tidigare Gulfmacken

Styrelsen har fattat beslut att riva byggnaden under året.

Militärövning

Det blir militärövning i Hörby 26 april-11 maj. Försvarsmakten kommer att använda tomten som gränsar till Hifabs industrihotell. Bandvagnar och andra militärfordon kommer därför att nyttja industrihotellens infart på Filaregatan 23 och 25 under denna tid.

Elbesiktningar

Under året kommer vi att genomföra elbesiktningar på följande fastigheter:

  • Industrihotellen, Filaregatan 23 och 25.
  • Bussdepån, Filaregatan 8
  • Besikta (bilprovning), Verkstadsgatan 5.

Underhåll och investeringar

Årets planering av underhåll- och investeringar är klar för 2021. Hifab kommer att installera staket och autogrindar på industrihotellen Filaregatan 14, 23 och 25 och eventuellt vid den nya brandstationen på Kraftgatan 3. Tvättning och målning kommer att ske av brandstationerna i Önneköp och Askeröd samt Besikta (bilprovning) och bussdepån. Eventuellt kommer även fler installationer av robotgräsklippare att ske.

Fiberanslutning

Lokalhyresgäster på våra industrihotell (Filaregatan 14, 23 och 25) har möjlighet att beställa aktivering (kostnad 2995 kr exkl. moms) av redan installerade fiberanslutningspunkter. Vänligen kontakta kontoret på 0415-378143.

Egen mark- och grönyteskötsel

Från och med 1 januari har vi tagit över mark- och grönyteskötseln från gata/park på Hörby kommun. Vi har nyanställt egen personal, Mikael Öhman. Vi hälsar honom välkommen till oss! Inköp av maskinpark kommer att ske inom kort inför säsongen. Vid högsäsong kommer vi att utöka personalstyrkan. På tre av bolagets fastigheter har vi installerat robotgräsklippare och det kan eventuellt bli fler installationer under året. När vi installerar robotgräsklippare sätter vi samtidigt upp skyltar för att uppmärksamma er och besökare på att en robot sköter gräsklippningen (under säsong).

Brandstationen i Hörby

Från och med 1 februari verkar Räddningstjänsten i ersättningslokaler i industriområdet (del av Mårtenssons tidigare lokaler). Hifabs byggprojektledare Tomas Björk och fastighetschef Benni Karlsson har på uppdrag av Hörby kommun på rekordtid lyckats lokalanpassa ersättningslokalen för räddningstjänsten. Detta hade inte varit möjligt utan fint samarbete med myndigheter, Räddningstjänst Skånemitt och entreprenörer. Hörby kommun/räddningstjänsten arbetar med förstudie om lokalisation och kravställning gällande ny brandstation i Hörby. Hifab kommer att få besked efter att denna förstudie är klar.

Kundmottagningen

Vår kundmottagning är stängd tillsvidare (på grund av Covid-19) men det går bra att ringa (kl 9-12) 0415-378143 eller maila in eventuell felanmälan till info@horbyindustrifastigheter.se. Akuta felanmälningar gör på telefon 0708-60 27 82.

Vänliga hälsning,

Eva Hellman Persson, vd

Benni Karlsson, fastighetschef

Kontakta oss