Information kring Coronaviruset

Med anledning av den höga smittspridningen av coronaviruset har Hörby kommuns Industrifastighets AB idag den 18 mars 2020 beslutat om följande åtgärder för att minska smittspridning av coronaviruset.

Vi bryr oss om våra hyresgäster och anställda, och vi ber er att i möjligaste mån kontakta oss via mejl eller telefon istället för besök, våra kontaktuppgifter hittar du på sidan Kontakta oss.

Dessa beslut gäller fr.o.m. 18 mars och tills vidare.

Eftersom Folkhälsomyndighetens råd ändras kontinuerligt, kan även våra rutiner ändras. Håll dig uppdaterad på www.folkhalsomyndigheten.se och på denna webbplats.