Möjlighet till anstånd med hyresbetalning

På grund av coronaviruset har Hörby kommuns Industrifastighets AB möjlighet att ge dig som hyresgäst anstånd med hyresbetalningen,  från 30 dagar till 90 dagar.
Om du har behov av detta vänligen kontakta Eva Hellman Persson VD på telefonummer 0415-378144.