Nyheter och planer för 2023

Vi önskar våra lokalhyresgäster en riktig god fortsättning på nya året! Här kommer nyheter och planer för 2023.

Ledig lokal

Just nu har vi en vakant lokal på Filaregatan 14, med en lokalarea om 300 kvm, för mer information vänligen kontakta Emma, förvaltare på 0415-37 81 43, kl. 9-11.

Kommande avyttringar av fastigheter

Ett mindre markområde (ca 700 kvm) på fastighetsbeteckning Vibyholm 4 (Filareg 23-25) kommer att avyttras till hösten genom fastighetsreglering. Överum 3 ( Nolato fastigheten)
kommer att avyttras genom bolagsaffär, preliminärt till sommaren 2023.

Personal

Gällande grönyteskötseln utökar vi personalstyrkan under högsäsong.
Emma Larsson är ny förvaltare i bolaget, henne når ni via följande kontaktvägar info@horbyindustrifastigheter.se. Det går även bra att ringa på telefon nr 0415-378143
(kl. 9-11). Akuta felanmälningar görs på telefon 0708-60 27 82 (ej kontorstid).

Underhåll och investeringar i fastighetsbeståndet

Årets planering av underhåll- och investeringar är klara för 2023 och redovisas nedan:

Verksamhetshotellen på Filaregatan 14 och 23-25:

  • Installation av robotgräsklippare
  • Belysningsstolpar till ny parkeringsarea
  • Upprustning av lokalyta i en del av verksamhetshotellet
  • Utbyte av vissa värmepumpar

Övriga fastigheter:

  • Upprustning av Askeröds brandstation
  • Nya flaggstänger till flaggspelet på Slagtoftavägen/Kraftgatan.

Fiberanslutning i verksamhetshotellen

Lokalhyresgäster i våra verksamhetshotell (Filaregatan 14 och 23 – 25) har möjlighet att beställa aktivering (kostnad 2995 kr exkl. moms) av redan installerade fiberanslutningspunkter. Vänligen kontakta kontoret på 0415-378143 om ni vill aktivera.

Vänliga hälsning

Eva Hellman Persson, VD
Benni Karlsson, Fastighetschef

Kontakta oss