Om Hörby kommuns Industrifastighets AB

Hörby kommuns Industrifastighets AB (HIFAB) ägs helt av Hörby kommun.

VD

Eva Hellman Persson
0415-37 81 44

Styrelsen

Ordförande

Stefan Borg
072-532 76 81

Ledamöter

Thomas Persson
Hans Frank

Suppleanter

Mona Olin
Anette Börjesson