Om Hörby kommuns Industrifastighets AB

Hörby kommuns Industrifastighets AB (HIFAB) ägs helt av Hörby kommun.

VD

Eva Hellman Persson
0415-37 81 44

Styrelsen

Ordförande

Stefan Borg
072-532 76 81

Ledamöter

Hans Frank
Thomas Persson

Suppleanter

Anette Börjesson
Jan Lind
Mona Olin