Tillgänglighetsredogörelse för horbyindustrifastigheter.se

Hörby kommuns Industrifastighets AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur horbyindustrifastigheter.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Hörbybostäder som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela på något av följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. Du når oss på följande sätt:

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Denna webbplats är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning med nedsatt synförmåga eller användning utan synförmåga

 • Det kan inte garanteras att det i koden anges vad sidans delar har för roll.
  Det finns tomma rubriknivåer och det finns fall där rubriknivåer saknas. Dessutom finns det texter som ser ut som rubriker men som inte är det. I sidfoten finns en lista som inte är markerad som det i koden. Nav-element saknar tillgängliga namn och attribut.
 • Det kan inte garanteras att språkförändringar anges i koden.
  Det finns delar av webbplatsen som har engelsk text men detta markeras inte i koden, vilket innebär att skärmläsare inte vet vilket språk texten är på.
 • Det kan inte garanteras att allt innehåll som inte är text är beskrivet med text
  Vissa bilder saknas alt-texter.
  Vissa ikoner saknar beskrivande text.
 • Det går inte att hoppa förbi återkommande innehåll.
  “Hoppa till”-länkarna fungerar inte och navigations-element saknar tillgängliga namn.
 • Det kan inte garanteras att det går att öka avstånd mellan tecken, rader, stycken och ord.
  Flera delar av sidorna skyms när man ökar avstånden på text.
 • Det kan inte garanteras att koden validerar överallt.
 • Det kan inte garanteras att webbplatsens skräddarsydda komponenter fungerar i hjälpmedel.
  Iframe:n på kontaktsidan saknar beskrivande text och annonseras därför inte ordentligt av skärmläsare.
  Vissa länkar bör istället vara knappar för att bättre fungera med hjälpmedel.
  Stängknappen i sökfältet saknar ett tillgängligt namn.
  Beskrivande texter för knappar i mobilmenyn och sidonavigationsmenyn uppdateras inte när dessa fälls ut. Detta gäller även sökfältet som går att fälla ut i vissa lägen.
 • Det kan inte garanteras att rubriker och etiketter är beskrivande.
  Några etiketter är på engelska när de borde vara på svenska.
 • Det kan inte garanteras att text knappar och kontroller överensstämmer med maskinläsbara etiketter.
  Knappen för att öppna och stänga mobilmenyn saknar ett tillgängligt namn.
 • Det kan inte garanteras att pop-funktioner kan hanteras och stängas av alla.
  Title-attributet i brödsmulorna är överflödigt eftersom det visar samma text som brödsmulorna. Dessutom visas title-attributet som tooltip vilket inte alltid fungerar med tangentbordsnavigering, på pekskärm eller med skärmläsare.
 • Det kan inte garanteras att alla texter har god läsbarhet.
  Vissa texter avstavas inte och kan krocka med annan text.
 • Sökfunktionen ger otydlig information.
  Sökfältet annonserar texten “Sök” två gånger i ett visst läge.
  Sökfältets “autocomplete”-funktion är avstängd.
  Sökfunktionen ger inget felmeddelande vid tomma sökningar.
 • Styling för användare utan Javascript kan förbättras.
  Styling av fält och element i fokus är beroende av Javascript.
 • Det finns sidor med flera rubriker i följd som har samma rubriknivå men inget innehåll mellan dem.
 • Det finns sidor med felaktigt nästlade oordnade listor.
 • Det finns sidor med tomma oordnade listor.
 • Information genereras med CSS.
 • Indikeringen av tangentbordsfokus är inte tydlig.

Problem vid användning med nedsatt färgseende

 • Det kan inte garanteras att tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund används
  Vid tangentbordsnavigering utan Javascript aktiverad får vissa fokus-element ingen tydlig kontrast mot bakgrunden.

Problem vid användning med nedsatt rörlighet

 • Det kan inte garanteras att layouten fungerar vid förstoring eller liten skärm
  Några länkar tvingar, på vissa skärmar, användaren att scrolla till höger för att se allt innehåll.

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka

 • Det kan inte garanteras att layouten fungerar vid förstoring eller liten skärm
  Några länkar tvingar, på vissa skärmar, användaren att scrolla till höger för att se allt innehåll.

Hur vi testat webbplatsen

Leverantören av webbplatsen har gjort en granskning av Horbyindustrifastigheter.se.

Senaste bedömningen gjordes den 31 mars 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 22 september 2020.