Tillgänglighetsredogörelse för horbyindustrifastigheter.se

Hörby kommuns Industrifastighets AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur horbyindustrifastigheter.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Hörbybostäder som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela på något av följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. Du når oss på följande sätt:

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Denna webbplats är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning med nedsatt synförmåga eller användning utan synförmåga

 • Det kan inte garanteras att allt innehåll som inte är text är beskrivet med text.
  Vissa bilder saknas alt-texter. Vissa ikoner saknar beskrivande text. Ikoner utan beskrivning får en etikett på engelska.
 • Det kan inte garanteras att det går att öka avstånd mellan tecken, rader, stycken och ord på alla delar av webbplatsen.
 • Det kan inte garanteras att koden validerar överallt.
 • Beskrivande texter för knappar i mobilmenyn och sidonavigationsmenyn uppdateras inte när dessa fälls ut.
 • Det kan inte garanteras att rubriker och etiketter är beskrivande.
 • Det kan inte garanteras att rubriknivåer är i rätt följd.
 • Det kan inte garanteras att textknappar och kontroller överensstämmer med maskinläsbara etiketter.
 • Det kan inte garanteras att alla texter har god läsbarhet.
  Vissa texter avstavas inte och kan krocka med annan text.
 • Sökfunktionen ger inget felmeddelande vid tomma sökningar.

Problem vid användning med nedsatt färgseende

 • Inga problem identifierade.

Problem vid användning med nedsatt rörlighet

 • Inga problem identifierade.

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka

 • Inga problem identifierade.

Hur vi testat webbplatsen

Leverantören av webbplatsen har gjort en granskning av Horbyindustrifastigheter.se.

Senaste bedömningen gjordes den 31 mars 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 22 september 2020.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta oss