Planerna för bensinmacken på Ringsjövägen 12

Den tidigare lokalhyresgästen av bensinmacken på Ringsjövägen 12 gick i konkurs i början av 2021.

I samband med konkursen så har Hörby kommuns industrifastighets AB tagit över fastigheten.

Nu väntar vi på beslut om vilken huvudman som ska ansvara för att ta fram en provtagningsplan för marken. Det behöver göras eftersom det har skett drivmedelsförsäljning på marken under flera års tid. I dagsläget finns det ingen information om hur lång tid detta kan ta.

Vi har däremot planer på att riva byggnaderna efter att provtagning skett och att behovet av eventuella markåtgärder blir kända.

I framtiden kan markområdet komma att användas för bostadsbebyggelse, men ännu är inget beslut taget.

Kontakta oss