Nolatobyggnader med flaggor

Pressmeddelande: HIFAB säljer fastigheter

Hörby kommuns Industrifastighets AB (HIFAB) har tecknat avtal om försäljning av fastigheterna Överum 3, Össjö 2 samt del av Hörby 45:1, i Hörby. Genom en bolagsaffär säljs fastigheterna till Nolato MediTech AB. Frånträde sker när fastighetsbildningsåtgärderna är klara (prel. sommaren 2023). Köpeskillingen erläggs vid frånträdet. För att fastighetsaffären ska kunna genomföras behöver kommunfullmäktige fatta beslut i ärendet och beslutet måste ha vunnit laga kraft.

Fastigheten Överum 3 omfattar 12 048 kvm uthyrningsbar yta vilka är fullt uthyrda.
Nolato MediTech AB hyr fastigheten sedan drygt trettio år. De berörda fastigheterna omfattar totalt ca 55 000 kvm markareal (inkl. Össjö 2 och del av Hörby 45:1). Hörby har ett strategiskt läge mitt i Skåne, i nära anslutning till E22 och riksväg 13.

Flygfoto med fastighetsgränser

– Överum 3 är HIFAB:s största fastighet och försäljningen gör att HIFAB kan lösa lånen kopplade till fastigheten. Jag är glad att vår hyresgäst Nolato MediTech AB sedan många år blir ägare till fastigheterna, och jag hoppas att Nolato fortsätter sin expansion i Hörby, säger Eva Hellman Persson, VD, HIFAB.

– Denna fastighetsaffär är en fortsättning på ärendet att HIFAB ska återställa det egna kapitalet av egen kraft (enligt beslut av kommunfullmäktige den 5 mars 2021). Jag är mycket tacksam för att Nolato MediTech AB har bidragit till att ärendet nu får en bra och långsiktig lösning och önskar bolaget fortsatta framgångar på det viktiga medicintekniska området, säger Stefan Borg, styrelseordförande, HIFAB.

– För att fastighetsaffären ska kunna genomföras behöver kommunfullmäktige fatta beslut i ärendet. I och med det beslutet fullbordas kommunens del i den 30-åriga framgångssaga som heter Nolato MediTech och som vi i Hörby kan känna stolthet över att ha bidragit till, säger Irene Nyqvist, kommundirektör.

– Hörby Kommun tillsammans med HIFAB, Hörby Kommuns Industrifastighets AB, ser mycket positivt på att Nolato MediTech AB vill satsa och utveckla sin verksamhet i Hörby. Vi hoppas på fortsatt expansion och att förhoppningsvis ytterligare arbetstillfällen skapas. Detta minskar kommunens finansiella risk och frigör kapital som skapar möjlighet för Hörby kommun att satsa vidare på välfärden inom vård, barnomsorg och skolor, säger Cecilia Bladh in Zito, kommunstyrelsens ordförande (SD).

Nolatobyggnader med flaggor

– Vi har haft en mycket positiv utveckling för Nolato MediTech AB och verksamheten i Hörby har växt kraftigt sedan vi tog över verksamheten 2006, säger Johan Iveberg, affärsområdeschef för Medical Solutions på Nolato AB. Fastigheten som vi nu tar över är ändamålsenlig, välinvesterad och möter väl våra framtida behov. Vår verksamhet i Hörby är en viktig del för den fortsatta utvecklingen av Nolato Medical Solutions och vi ser fortsatt positivt på framtiden och vårt samarbete inom kommunen.

Kontaktuppgifter

Johan Iveberg, Affärsområdeschef Medical Solutions, Nolato AB
johan.iveberg@nolato.com

Irene Nyqvist, Kommundirektör
Tel. 0415-378204
irene.nyqvist@horby.se

Eva Hellman Persson, VD, HIFAB
Tel. 0415-378144
eva.hellman.persson@horbyindustrifastigheter.se