Rivning pågår

168 timmar har gått sedan branden. Nu har vi påbörjat rivningen av Hörbys Brandstation.

Under senaste dygnet har vi haft en byvind på ca 20 m/s med risk för personskador och 75 meter bort finns kraftledningar. Det var därför mycket akut att komma igång med rivningsarbetet. Rivning och återvinning sker med hjälp av lokala entreprenörer.

Stort tack till dem, kollegorna Benni Karlsson och Tomas Björk samt Bygg & Miljö, Hörby kommun för skyndsam handläggning av rivningstillstånd.

Foto ur annan vinkel: Totalförstörd brandstation med grävmaskin som arbetar för att riva.

Kontakta oss