Detta händer på Gulfsmackstomten

Här informerar vi om kommande aktiviteter på fastighetsbeteckning Berga 3 (tidigare bensinmack, kiosk och förrådsbyggnad) på Ringsjövägen 10,12 i Hörby.

Preliminär tidplan

 • Förstudie, hösten 2023 Klar.
 • Beställning av mark- och vattenprovtagning, hösten-vintern 2023 Klar.
 • Bygg och Miljö godkänna reviderad provtagningsplan, vintern 2023
 • Fältarbete utförande av mark- och vattenprovtagning, vintern 2023
 • Genomgång av analyssvar (mark- och vattenprovtagning), 2023/2024
 • Styrelsebeslut/HIFAB åtgärder
 • Myndighetskontakt, våren 2024
 • Ev. kompletterande mark- och vattenprovtagningar, våren-sommaren 2024
 • Analyssvar, våren-sommaren 2024
 • Myndighetskontakt, våren-sommaren 2024
 • Ansökan om rivnings- och marklov, våren-sommaren 2024
 • Ev. saneringsarbeten inkl. ytterligare mark- och vattenprovtagninga, hösten 2024
 • Myndighetskontakt, ev. ägarbyte, hösten 2024
 • Markarbeten och ev.rivning av byggnader, vintern 2024
 • Markåterställning (slutbesked), vintern 2024
 • Ev. anläggning av ny parkeringsarea och försköningsåtgärder (inkl slutbesiktning), våren 2025
 • Projektavslut, våren-sommaren 2025
Kontakta oss