HIFAB upphandlar nytt gatukök

Pressmeddelande: Hörby kommuns Industrifastighets AB (HIFAB) beslutar att upphandla nytt gatukök, Z-grillen, Berga 4, i Hörby.

Nuvarande byggnad har en beräknad återstående teknisk livslängd på ca 3 år. Bolagets VD har därför föreslagit HIFAB:s styrelse att riva byggnaden, och påbörja upphandling av ett nytt gatukök. Förrådsbyggnad och maskinell utrustning kommer att avyttras via anbud genom annonsering.

Den nya byggnaden/modulen blir en modern och långsiktig lösning för Hörby, den nya aktören ”Z-Killarna” och för alla framtida kunder. Vi och vår nya lokalhyresgäst är nöjda med detta investeringsbeslut. Dessutom i en tid av lågkonjunktur är det viktigt att hålla i gång bygg- och industrisektorn. Premiäröppningen beräknas preliminärt till juli/augusti 2024.

Hörby den 15 februari 2024

Styrelsen

Kontakt:
Leif Rosvall, Styrelseordförande
leif.rosvall@horby.se

Eva Hellman Persson, VD
eva.hellman.persson@horbybostader.se

Kontakta oss