Våra nyheter och planer för 2022

Vi önskar våra lokalhyresgäster en riktig god fortsättning på nya året! Vi vill nu berätta lite nyheter och informera om våra planer för 2022.

Den tidigare Gulfmacken

Styrelsen har fattat beslut att riva byggnaden. När detta blir aktuellt beror på när markprovtagning kommer att utföras och eventuell sanering. Vi har skickat in anmälan om avstyckning för eventuell framtida bostadsbebyggelse.

Elbesiktningar

Vi har genomfört de planerade elbesiktningarna under 2021 och framkomna brister är åtgärdade.

Underhåll och investeringar i fastighetsbeståndet

Årets planering av underhåll- och investeringar är klar för 2022. Hifab kommer att byta ut tvättanläggningen i bussdepån på Filaregatan 8. Vi kommer även att installera fler robotgräsklippare – denna gång på industrihotellen på Filaregatan 14, 23 och 25. Just på dessa adresser håller vi som bäst på med att slutföra staketinstallationen. Här har vi också bytt ut utebelysning till LED.

Fiberanslutning

Bussdepån i Hörby kommer att få fiberanslutning under första kvartalet i 2022. Lokalhyresgäster på våra industrihotell (Filaregatan 14, 23 o 25) har möjlighet att beställa aktivering (kostnad 2995 kr exkl. moms) av redan installerade fiberanslutningspunkter. Vänligen kontakta kontoret på 0415-378143 om ni vill aktivera.

Egen mark- och grönyteskötsel

Vi har förstärkt vår fastighetsförvaltning genom att anställa ytterligare en parktekniker, Staffan Larsson, som började den 1 januari 2022. Marianne Lindström är arbetsledare för parkteknikergruppen. Vid högsäsong kommer vi att utöka personalstyrkan. När vi installerar robotgräsklippare sätter vi samtidigt upp skyltar för att uppmärksamma er och besökare på att robotar sköter gräsklippningen (under säsong).

Nytt industri/verksamhetshotell

Hifab har anhållit om att få bygga ett nytt industrihotell (på ca 1300 kvm) på Filaregatan 23 och 25. Bolaget avvaktar Kommunstyrelsens beslut i frågan.

Tidigare brandstation i Hörby

Kommunstyrelsen i Hörby har beslutat förvärva mark- och civilförsvarsbyggnaden av Hifab (där den tidigare brandstationen låg). Denna fastighetsaffär kommer att genomföras under året.

Kundmottagningen

Vi tar helst emot era felanmälningar via mail info@horbyindustrifastigheter.se Det går även bra att ringa 0415-378143 (kl 9-12). Akuta felanmälningar (ej kontorstid) görs på telefonnummer 0708-60 27 82. Läs mer här på webbplatsen där vi lägger ut information löpande.

Vänliga hälsning

Eva Hellman Persson, vd

Benni Karlsson, fastighetschef